Bardzo.

Przemoc

Kampania społeczna przeciwdziałania przemocy w domu

udźwiękowienie: Studio papryka
animacja: Lightcraft
klient: Agora „Nie przeszkadzać”