Bardzo.

Ośrodek w Laskach

Reklama społeczna

udźwiękowienie: Studio Papryka
animacja: Lightcraft
klient: Towarzystwo Opieki nad ociemniałymi w Laskach