Bardzo.

1% podatku

klient: Towarzystwo Opieki Nad OciemniaƂymi w Laskach